studio vabø
Lino1.jpg

About

 

 

About

Studio Vabø er et arkitektkontor etablert i Januar 2016 av Lise Vabø, arkitekt MNAL. Med en bakgrunn fra studier i London, og arbeidserfaring fra Stavanger, København og London, har firmaet en genuin interesse i stedsbunden arkitektur så vell som utvendige og innvendige rom. 

Arkitektur handler om å gi mennesker opplevelser i hverdagen - privat eller offentlig, av liten eller stor målestokk. Arkitekturen kan bidra til å berike, forenkle og sette fokus på omgivelsene våre - økt livskvalitet til følge. 

Studio Vabø arbeider med prosjekter av ulik målestokk, og finner glede i de ulike utfordringene dette fører med seg. Fra innvendige grep med praktiske løsninger til rehabilitering. Intensjonen er å gi oppdragsgiver en økt glede av en gitt situasjon med fokus på et godt samarbeid med håndverkere.

 

 

 

 

 

Studio Vabø was established in January 2016 by Lise Vabø, architect and member of NAL. Her background and experience from Stavanger, Copenhagen and London has shaped the practice's genuine interest in contextually based architecture, exterior and interior spaces.

Architecture is about shaping peoples' lives - be it private or public spheres, spaces of small or large scale. Architecture can enrich, simplify and highlight our surroundings. Improving the quality of life is the ultimate goal. 

Studio Vabø is currently working on projects of different scale, finding joy in the challenges they provide. From interior alterations to refurbishment of old buildings. A focus on teamwork between client, qualified entrepreneurs and architect - the intention is to provide the client a new outlook.

© Studio Vabø AS