studio vabø
Lino1.jpg

About

Studio Vabø er et arkitektkontor, etablert i Januar 2016 av Lise Vabø, arkitekt MNAL. Med en bakgrunn fra studier i London og arbeidserfaring fra London og Stavanger, har firmaet en genuin interesse i stedsbunden arkitektur.

Arkitektur handler om å gi mennesker opplevelser i hverdagen - privat eller offentlig, av liten eller stor målestokk. Arkitekturen kan bidra til å berike, forenkle og sette fokus på omgivelsene våre - økt livskvalitet til følge. 

Studio Vabø arbeider med prosjekter av ulik målestokk, og finner glede i de ulike utfordringene dette fører med seg. Fra innvendige grep til rehabilitering, hytte, enebolig og mulighetstudier. Intensjonen er å gi oppdragsgiver en økt glede av en gitt situasjon, med fokus på et godt samarbeid med håndverker og oppdragsgiver.

 

 

Studio Vabø was established in January 2016 by Lise Vabø, architect and member of NAL. Her background from studies in London, as well as work-experience from London and Stavanger, has shaped the practices genuine interest in contextually based architecture.

Architecture is about shaping peoples' lives - be it private or public spheres, spaces of small or large scale. Architecture can enrich, simplify and highlight our surroundings. Improving the quality of life is the ultimate goal. 

Studio Vabø is currently working on projects of different scale, finding joy in the challenges they provide. From interior alterations to refurbishment of old buildings or feasibility studies. A focus on teamwork between client, qualified entrepreneurs and architect - the intention is to provide the client a new outlook.

© Studio Vabø AS