studio vabø

Hytte Høle

Prosjekt - Kombinasjonsbygg Hytte/Naust

Sted - Trodahlveien 8, Høle

Status - under bearbeidelse

Status: ferdigstilt desember 2017

Program: ombygging hytte

Sted: Trodalveien, Sandnes Kommune

 

Dette kombinasjons-bygget, bestående av hytte og naust, ligger i nær kontakt med sjøen. Ved å ta utgangspunkt i eksisterende situasjon er målet at bygget skal gjenerobre sitt forhold til omgivelsene ved å bygge videre på idéen om et båthus. 

The project is a combined typology of holiday home and boathouse. Taking precedent in the existing context the aim is for the building to enhance and renew its presence in the landscape.