studio vabø
BRYGGERBUE.jpg

Paradis2050

Status: pågående 2019

Program: Byutvikling, Mulighetsstudium

Sted: Paradis, Stavanger Sentrum

Et samarbeid: Hoem & Folstad, Arkitekt Folstad, Knut

og Studio Vabø

AKSONOMETRI+HIRES.jpg
NED+PROMENADE+HIR.jpg

Paradis 2050

Stavanger is in the process of expanding. The site along Hillevågsvannet is a unique opportunity for expanding the city centre southwards, and connecting the “neighbourhoods” of Storhaug and Våland.

One should use this opportunity to develop, not only new building mass, but a sense of idendity, drawing upon the cities history and context.

Stavanger er i utvikling. Tomten langs Hillevågsvannet byr på en unik mulighet til å utvide sentrum sørover, og knytte bydelene Storhaug og Våland nærmere til hverandre.

Dette er i seg selv en mulighet for innovasjon i form av en helhetstanke for en kontinuerlig ny bydel som trekker linjer fra byens historiske karakter og tomtens kvaliteter.

Artboard+1.jpg

This feasability study draws upon existing context and typology, suggesting high densisty, through smaller broken down volumes, immediating between the existing historic timber buildings and newer commercial schemes found along Lagårdsveien. The area provides housing, commercial and industrial programmes side by side, and intertwined, activating the exterior spaces.

Mulighetsstudiet imøtekommer den gamle typologien, så vell som den nye større typologien funnet langs Lagårdsveien, og vever sammen Storhaug og Våland, Hillevåg og Sentrum. Området blir gitt en helstøpt tankegang hvor bolig, offentlig tilbud og næring ligger spredd utover hele området, for å aktivisere de ulike byrommene/mellomrommene.

BRYGGERBUE.jpg
41_paradis_foto_buer.jpg

The complexities of cities is one of the reasons we love them. Paradis2050 explores retaining some of the pieces of city found on site and expanding upon their character - expanding Stavangers character.

Paradis2050 søker å bevare elementer i den eksisterende situasjonen, og bruke dem som verktøy til videre utvidelse. Slik blir sentrumutvidelsen også en utvidelse av Stavangers karakter.

ByStW_031936.t49ad28f0.m1600.w.3Watermark_mai2014_ny.tif.tif.pv.x7cb2dc90.jpg
FRAVANNET_HIR.jpg
Artboard+1.jpg
Artboard 1.png
Artboard+1.jpg
Artboard 1.png
 

© Studio Vabø AS