studio vabø

Våningshus Sør-Hidle

Prosjekt - Rehab. Våningshus

Sted - Sør-Hidle

Status - pågående

Status: Ferdigstilt september 2017

Program: eksteriør våningshus

Sted: Sør-Hidle, Strand Kommune                                                                      

Våningshuset, ca 1840, er del av et gårdsbruk på øyen Sør-Hidle utenfor Stavanger. Studio Vabø var involvert i opptegning og tilbakeføring av fasader. Huset gjenerobrer sin karakter ved å ta utgangspunkt i fotografier som viser byggets historie. Et nytt glassfelt i fronten av huset knytter bygget tettere til sine omgivelser, og en ny åpning i bakkant gir beboerne en økt glede av hagen. Arbeiderhuset, opprinnelig bestående av ulike stilarter, beholder elementer av sin flersidige fortid. 

 

 

This project consists of a residential house, which is part of a an old farm dating back to the 1840s, on the island of Sør-Hidle. Studio Vabø has been involved in the restoration of the exterior envelope of the building, taking precedent in its historic context. A new glass door is placed in the front of the house tying the interior spaces to the exterior context. A new door is also fitted to the back of the house allowing for its residence to enjoy the gardens next to the house. The house origanally consisted of different architectural languages, and does now represent some of its turbulent past.