studio vabø

Tilbygg Storhaug

Status: Ferdigstilt august 2018

Program: Tilbygg

Sted: Storhaug, Stavanger

Detached home for family of four was starting to feel crowded. The extension houses spacious entrance, two childrens bedrooms and a bonus living space. The extension mimics the shape of the existing house and extends into the garden, further tying the house to its surroundings.

Vertikaldelt bolig for familie på 4 er i ferd med å bli for liten. Tilbygget rommer nytt innholdsrikt inngangsparti, to barnerom og ny hagestue. Tilbygget underordner seg eksisterende bebyggelse og forlenges inn i hagen for å åpnå en tettere kontakt med omgivelsene.